Szczegóły

Tytuł artykułu

The influence of the piezoelements placement on the active vibration damping of smart truss

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×