Szczegóły

Tytuł artykułu

Suppression of vibration with optimal actuators and sensors placement

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×