Szczegóły

Tytuł artykułu

Rayleigh-Bénard convection in an elastico-viscous Walters’ (model B’) nanofluid layer

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

×