Szczegóły

Tytuł artykułu

Robust control and modal analysis of flexible rotor magnetic bearings system

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×