Szczegóły

Tytuł artykułu

On generalization of integral control to a class of nonlinear uncertain systems

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×