Szczegóły

Tytuł artykułu

Backstepping/DTC control of a double star synchronous machine drive

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×