Szczegóły

Tytuł artykułu

Decomposition of the pairs (A, B) and (A, C) of positive discrete-time linear systems

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2010

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×