Szczegóły

Tytuł artykułu

Hierarchical mathematical models of complex plants on the basis of power boiler example

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2010

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×