Szczegóły

Tytuł artykułu

Position weight matrix model as a tool for the study of regulatory elements distribution across the DNA sequence

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2010

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×