Szczegóły

Tytuł artykułu

Efficient face recognition based on weighted matrix distance metrics and 2DPCA algorithm

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×