Szczegóły

Tytuł artykułu

Parametric optimization of neutral linear system with two delays with P-controller

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×