Szczegóły

Tytuł artykułu

Lagrange and practical stability criteria for dynamical systems with nonlinear perturbations

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×