Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of two controllers for directional control of a hybrid electric vehicle

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×