Szczegóły

Tytuł artykułu

LMI based control design for linear systems with distributed time delays

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×