Szczegóły

Tytuł artykułu

Dead-Beat and reaching law based sliding mode control laws for perishable inventories with transportation losses

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×