Szczegóły

Tytuł artykułu

A control Lyapunov function approach to adaptive control of HIV-1 Infection

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1230-2384

DOI

10.2478/v10170-011-0024-0

×