Szczegóły

Tytuł artykułu

Determination of positive realizations with reduced numbers of delays or without delays for discrete-time linear systems

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1230-2384

DOI

10.2478/v10170-011-0035-x

×