Szczegóły

Tytuł artykułu

Setpoint weighted PID controller tuning for unstable system using heuristic algorithm

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×