Szczegóły

Tytuł artykułu

Improving efficiency of pH control by balance-based adaptive control application

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×