Szczegóły

Tytuł artykułu

Real-time implementation of multiple model based predictive control strategy to air/fuel ratio of a gasoline engine

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1230-2384

DOI

10.2478/v10170-011-0044-9

×