Szczegóły

Tytuł artykułu

Optimal boundary control problems of retarded parabolic systems

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1230-2384

DOI

10.2478/acsc-2013-0016

×