Szczegóły

Tytuł artykułu

Delay-dependent dissipative control for stochastic singular systems with state delay

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×