Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of adaptive multivariable Generalized Predictive Control to a HVAC system in real time

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×