Szczegóły

Tytuł artykułu

Dynamic Systems with a Finite Degrees of Freedom Number

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1230-2384

DOI

10.2478/acsc-2014-0013

×