Szczegóły

Tytuł artykułu

Takagi Sugeno fuzzy expert model based soft fault diagnosis for two tank interacting system

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×