Szczegóły

Tytuł artykułu

Handling fuzzy systems’ accuracy-interpretability trade-off by means of multi-objective evolutionary optimization methods – selected problems

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

×