Szczegóły

Tytuł artykułu

Approximation method for a fractional order transfer function with zero and pole

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×