Szczegóły

Tytuł artykułu

Navigation of autonomous mobile robot using different activation functions of wavelet neural network

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 1230-2384

DOI

10.1515/acsc-2015-0002

×