Szczegóły

Tytuł artykułu

Design of simultaneous input-shaping-based SIRMs fuzzy control for double-pendulum-type overhead cranes

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

×