Szczegóły

Tytuł artykułu

Descriptor standard and positive discrete-time nonlinear systems

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×