Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis and adaptive control of a novel 3-D conservative no-equilibrium chaotic system

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×