Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling and control of an unstable system using probabilistic fuzzy inference system

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×