Szczegóły

Tytuł artykułu

A novel 3-D jerk chaotic system with three quadratic nonlinearities and its adaptive control

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Identyfikator

ISSN 1230-2384

×