Szczegóły

Tytuł artykułu

A non integer order, state space model for one dimensional heat transfer process

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Data

2016

Identyfikator

ISSN 1230-2384

DOI

10.1515/acsc-2016-0015

×