Szczegóły

Tytuł artykułu

Sorption properties of a modified powdered cocoa beverage

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2011

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Identyfikator

ISSN 0208-6425

×