Szczegóły

Tytuł artykułu

Local distributions of fluid velocity and tracer concentration in a tank reactor

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2011

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Identyfikator

ISSN 0208-6425

×