Szczegóły

Tytuł artykułu

Analytical approach calculating eigenfrequencies and modes of stator cores in AC machines

Tytuł czasopisma

Archives of Electrical Engineering

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 61

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

eISSN: 2300-2506 ; ISSN: 1427-4221

Referencje

Cremer L. (2005), Structure-borne sound, doi.org/10.1007/b137728 ; Delaere K. <i>Computational and experimental analysis of electric machine vibrations caused by magnetic forces and magnetostriction</i>, PhD Thesis, Katholieke Universiteit Leuven (2003). ; Ellison A. (1971), Natural frequencies of stators of small electric machines, Proceedings of the IEE, 118, 1, 185. ; Girgis R. (1981), Method for accurate determination of resonant frequencies and vibration behaviour of stators of electrical machines, Electric Power Applications, IEE Proceedings B, 128, 1, 1, doi.org/10.1049/ip-b.1981.0001 ; Norton M. (2003), Fundamental of noise and vibration analysis for engineers. ; Rao S. (2007), Vibration of continuous systems. ; Soedel W. (2004), Vibration of shells and plates. ; Timoszenko S. (1962), Teoria sprężystości. ; Wang H. (1995), The vibrational analysis and experimental verification of a plane electrical machine stator model, Mechanical Systems and Signal Processing, 9, 4, 429, doi.org/10.1006/mssp.1995.0033 ; Witczak P. (1995), Wyznaczanie drgań mechanicznych w silnikach indukcyjnych wywołanych siłami magnetycznymi, Zesz. Nauk. Politechniki Łódzkiej, 725.

DOI

10.2478/v10171-012-0004-4

×