Szczegóły

Tytuł artykułu

Unburned carbon in the circulating fluidised bed boiler fly ash

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Identyfikator

ISSN 0208-6425

DOI

10.2478/v10176-011-0020-8

×