Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of pressure on heat transfer during pool boiling of water-Al2O3 and water-Cu nanofluids on stainless steel smooth tube

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Identyfikator

ISSN 0208-6425

×