Szczegóły

Tytuł artykułu

Hydrodynamic and kinetic study of an elution of a high viscosity liquid from the sand bed using eluent of low viscosity

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Identyfikator

ISSN 0208-6425

×