Szczegóły

Tytuł artykułu

Convergence of the identification algorithm applied to the mutual inductance of the induction motor

Tytuł czasopisma

Archives of Electrical Engineering

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 61

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

eISSN: 2300-2506 ; ISSN: 1427-4221

Referencje

Kovacs K. (1959), Transiente Forgänge in Wechselstrommaschinen. ; Jąderko A., <i>Identyfikacja nieliniowości obwodu magnetycznego silnika asynchronicznego w systemie odtwarzania zmiennych stanu.</i> Phd thesis, Gdańsk (1997). ; Jąderko A. (1999), An Observer System of the Induction Motor Drive with the Mutual Inductance Identification Using Signal Processor, null, 274. ; Jąderko A. (2000), A Speed Observer System of Induction Motor with Magnetizing Curve Identification, null, 6. ; Krzemiński Z. (1988), Differential Equations of Induction Motor with Nonlinear Control Synthesis with Regard to Saturation of Main Magnetic Path, Rozprawy Elektrotechniczne, 1, 117. ; Krzemiński Z., <i>Cyfrowe sterowanie maszynami asynchronicznymi.</i> Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Komitet Elektrotechniki PAN 45 (2001). ; Adamowicz M. (2005), Obserwator prędkości obrotowej silnika indukcyjnego oparty na uproszczonych równaniach dynamiki modelu zakłóceń, Przegląd Elektrotechniczny, 31. ; Zbigniew Krzemiński: <i>Nowa struktura obserwatora prędkości oparta na rozszerzonym modelu maszyny indukcyjnej.</i> Przegląd Elektrotechniczny, pp. 141-147 (07/2009).

DOI

10.2478/v10171-012-0027-x

×