Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of the breakage rate function for selected process parameters in quartzite milling

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Identyfikator

ISSN 0208-6425

×