Szczegóły

Tytuł artykułu

Determination of phase diagrams and thermoseparation behaviour of aqueous two-phase systems composed of ethylene oxide–propylene oxide random copolymer and potassium phosphate

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 3 October

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Identyfikator

ISSN 0208-6425

×