Szczegóły

Tytuł artykułu

Encapsulation of Chondrocytes in Hydrogel Systems Effect of Chitosan Viscosity and Microcapsule Shape

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Identyfikator

ISSN 0208-6425

×