Szczegóły

Tytuł artykułu

Absorption of Co2 into Perfluorinated Gas Carrier in the Taylor Gas–Liquid Flow in a Microchannel System

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0208-6425

DOI

10.2478/v10176-012-0049-3

×