Szczegóły

Tytuł artykułu

Start-Up, Modelling and Simulation of the Anammox Process in a Membrane Bioreactor

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Identyfikator

ISSN 0208-6425

×