Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of Biogas Collection from Reed Canary Grass, Depending on Nitrogen Fertilisation Levels

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0208-6425

DOI

10.2478/v10176-012-0059-1

×