Szczegóły

Tytuł artykułu

Research on Thermal Decomposition of Waste PE/PP

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Identyfikator

ISSN 0208-6425

×