Szczegóły

Tytuł artykułu

NOx and SO2 Emission During OXY-Coal Combustion

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0208-6425

DOI

10.2478/cpe-2013-0027

×