Szczegóły

Tytuł artykułu

Contribution of Liquid- and Gas-Side Mass Transfer Coefficients to Overall Mass Transfer Coefficient in Taylor Flow in a Microreactor

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0208-6425

DOI

10.2478/cpe-2014-0003

×